Profesjonalne cięcie, polerowanie, szlifowanie i płomieniowanie granitu i marmuru

Projekty UE

ZPH „GRANEX” s.c. Krzysztof Goch i Andrzej Goch realizuje w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Innowacyjny proces produkcji wielkoformatowych płyt kamiennych o grubości 1 cm”.

Opis projektu: Realizowany projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu własnej, nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego produktu, a tym samym istotną dywersyfikację oferty firmy Granex poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu, który do tej pory nie był dostępny na rynku i który pozwoli beneficjentowi na uzyskanie istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej na docelowych rynkach zbytu.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności ZPH „GRANEX” s.c. Krzysztof Goch i Andrzej Goch oraz dywersyfikacja oferty firmy poprzez wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnego produktu w postaci wielkoformatowych płyt kamiennych o grubości 1 cm.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. Wprowadzenie innowacji produktowej
  2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  3. Zmniejszenie produkcji odpadów
  4. Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji

 

Wartość projektu: 8 554 220,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 987 954,00 zł

Oferta

Informujemy, że realizujemy projekt unijny o numerze POIR.03.02.02-00-2066/20, dzięki któremu możemy Państwu zaproponować innowacyjny produkt w postaci wielkogabarytowych płyt granitowych o grubości 1 cm o wymiarach 250x150 i więcej. Nasze płyty znajdą zastosowanie w biurach, domach i blokach mieszkalnych, obiektach sakralnych, centrach handlowych oraz zakładach kamieniarskich. Produkt jest bardzo atrakcyjny cenowo. Możemy również komponować projekty o różnych grubościach płyt, zachowując jednocześnie ten sam kolor i odcień w wyrobie gotowym.

Znaczną korzyścią dla naszego klienta jest cena, waga produktu oraz nieocenione walory estetyczne i możliwość wymiany terakoty, gresu czy płytek ceramicznych podczas remontu bez ingerencji w istniejące podłoże i konstrukcje budynków, ponieważ mają one zbliżoną grubość - ok 1 cm.

Dla naszego przedsiębiorstwa znaczącą korzyścią jest oszczędność surowca, energii elektrycznej, transportu i montażu, ponieważ wyeliminowaliśmy z produkcji zarzynki sięgające 3 mm. Dzięki temu nasze płyty granitowe są bardzo dobrej i stabilnej jakości.

Na miejscu w naszym przedsiębiorstwie czeka na Państwa wykwalifikowany personel, który doradzi, zaprezentuje i wytłumaczy zalety naszego innowacyjnego produktu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. 605162001 lub poczta@zphgranex.pl

Z wyrazami szacunku,
Zarząd firmy Granex s.c.