Profesjonalne cięcie, polerowanie, szlifowanie i płomieniowanie granitu i marmuru

Projekty UE

ZPH „GRANEX” s.c. Krzysztof Goch i Andrzej Goch realizuje w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój projekt pt. „Innowacyjny proces produkcji wielkoformatowych płyt kamiennych o grubości 1 cm”.

Opis projektu: Realizowany projekt dotyczy inwestycji technologicznej, polegającej na wdrożeniu własnej, nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego produktu, a tym samym istotną dywersyfikację oferty firmy Granex poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu, który do tej pory nie był dostępny na rynku i który pozwoli beneficjentowi na uzyskanie istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej na docelowych rynkach zbytu.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności ZPH „GRANEX” s.c. Krzysztof Goch i Andrzej Goch oraz dywersyfikacja oferty firmy poprzez wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji innowacyjnego produktu w postaci wielkoformatowych płyt kamiennych o grubości 1 cm.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

  1. Wprowadzenie innowacji produktowej
  2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  3. Zmniejszenie produkcji odpadów
  4. Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji

 

Wartość projektu: 8 554 220,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 987 954,00 zł