GRANEX

Bloki granitowe, płyty granitowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

GRANEX S.C. w kwietniu br. zakończyła realizację projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy GRANEX poprzez budowę hali oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie obróbki kamienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 1.3 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie województwa lubelskiego. Głównym celem projektu był rozwój i poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym firmy poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń oraz wprowadzenie do oferty nowych usług. Projekt przyczynił się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, a także do utworzenia nowych stanowisk pracy. W ramach projektu wybudowano nową halę produkcyjną w miejscowości Nowa Wieś, zakupiono środki trwałe takie jak linia do żywicowania oraz wielolina do cięcia bloków skalnych. Dzięki temu wprowadzono na rynek nową usługę żywicowania mikrofalami elektromagnetycznymi płyt granitowych i marmurowych oraz usługę cięcie bloków kamiennych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013